Welkom bij de natuurclub van Stadsdorp Elsrijk.
Wij organiseren vrijwel elke maand een tochtje om met zijn allen de natuur in onze eigen omgeving te verkennen aan de hand van wisselende thema’s.

Zo komen o.a. planten, bomen, weidevogels, vleermuizen, paddenstoelen en gierzwaluwen aan de beurt.

Hieronder vind je verslagjes terug en kun je zien wanneer activiteiten gepland staan en waar er verzameld wordt. Als je wilt mee doen aan deze activiteiten , stuur een email aan natuurclub@stadsdorpelsrijk.nl of bel 0624533873.

Voor de activiteit op 11 juni 2020:
Mits het droog weer is, verzamelen om 21 uur bij medisch centrum Molenweg.
Opgave uiterlijk woensdagavond 10 juni via de e-mail bij natuurclub@stadsdorpelsrijk.nl.

Verslagje bezoek Thijssepark 14 maart 2020

Zaterdag 14 maart gingen we met zeven deelnemers op stap in het Thijssepark om in de eerste plaats naar stinsenplanten te kijken. Stinsenplanten is een benaming voor een groep planten die van oorsprong in een regio alleen als ingevoerde sierplantensoort voorkwam in landgoederen, boerenhoven en dergelijke, en van daaruit verwilderd zijn. Veel ervan behoren tot de vroege bloeiers in het voorjaar. Op deze mooie zonnige ochtend  was er veel om van te genieten, zoals wilde narcis, zomerklokje, bosanemoon, sleutelbloem en vele ander soorten. Harry voorzag ons van deskundig commentaar op plantkundig gebied.

Ook lieten de vogels zich volop horen. We zagen buizerds rondcirkelen op de thermiek en een fuut op haar nest. Er sprongen zelfs een paar eekhoorns rond in de bomen.
We kunnen dit pakje van harte aanbevelen.

Coby deelde de nieuwe folder uit met het jaarprogramma van onze Natuurclub.

  • 2020 03 14 thijsse 05
    2020 03 14 thijsse 02
    2020 03 14 thijsse 01
    2020 03 14 thijsse 04
    2020 03 14 thijsse 03

Plantenlijst Thijssepark 14 maart 2020:
Bingelkruid, Bosanemoon (s), Bosviooltje, Daslook (s), Dotterbloem, Eenbes, Gele anemoon (s), Gevlekte aronskelk (s), Gevlekt longkruid (s), Goudveil, Groot hoefblad, Holwortel (s), Lavendelheide, Maagdenpalm, Maarts viooltje (s), Sneeuwklokje (s), Stengelloze sleutelbloem (s), Stinkende gouwe, Vingerhelmbloem (s), Voorjaarshelmkruid, Wilde narcis (s), Zomerklokje (s)

Vogels: Buizerd (4), Koolmees, Grote bonte specht, Tjiftjaf, Roodborst, Winterkoning, Vink, Ekster, Vlaamse gaai, Zwarte kraai, Fuut, Kuifeend, Meerkoet, Waterhoen,Wilde eend

En verder nog o.a.: Eekhoorn, Gagel, Gele kornoelje, Veenmos, Iep, Sleedoorn, Haagbeuk, Els, Esdoorn

 

Verslagje vogeltelling De Braak 24 januari 2020

Op deze toch nog best koude ochtend hebben we met zijn zessen een paar uurtjes doorgebracht in park De Braak om in het kader van de landelijke tuinvogeltelling de vogels in het park te spotten.

We hebben ongeveer 25 verschillende soorten waargenomen. Zie bijlage

Krenten uit de pap: een buizerd, achtervolgd door een zwarte kraai, parende halsbandparkieten, en een vlucht sijsjes die we telkens hoorden, maar steeds maar niet in het zich kregen.

Ook leuk buiten de vogels om: een buitelende eekhoorn.

Buizerd, Zwarte kraai, Ekster, Gaai, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Merel, Koperwiek, Vink, Sijs, Roodborst,
Boomklever, Boomkruiper, Goudhaan, Halsbandparkiet, Wilde/soepeend, Kuifeend, Meerkoet, Nijlgans, Blauwe reiger. Grauwe gans, Houtduif, Turkse tortel

 

Zaterdag 21 december uilenexcursie

Hier het beeldresultaat van de uilenexcursie met aansluitende koffie en lekkers in de blokhut

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagochtend 26 oktober, met mooi zonnig weer, heeft een klein maar fijn gezelschap deelgenomen aan de bomenexcursie in het Broersepark.
Dit is het oudste park van Amstelveen, in 1928 open gegaan als Het Wandelpark. In 1967 werd het vernoemd naar  de heer Broerse bij diens afscheid als directeur van de Plantsoenendienst. In tegenstelling tot het Thijssepark en De Braak is het Broersepark geen heempark.  Het staat bekend om de vele soorten exotische bomen en struiken en kweekvarianten van inheemse soorten. Harry, lid van de bomenwerkgroep van het IVN, was deze dag onze gids. We zagen o.a. de trompetboom met zijn lange aren, de prachtig in herfstkleur gehulde tulpenboom vernoemd naar zijn bloemen, de pindakaasboom zo genoemd naar de geur van zijn bladeren, de moerascypressen met hun luchtwortels en de fladderiepen bij de ingang aan de Amsterdamseweg. We stonden ook nog even stil bij de verschillende herdenkingsmonumenten in het park; het Indiëmonument, het monument voor de gevallen Amstelveners in WO2 en het monument bij de vijver ter herinnering aan burgemeester Colijn die in de twintiger jaren zich  heeft ingespannen om ervoor te zorgen dat Amstelveen – toen nog Nieuwer Amstel geheten – zich zelfstandig kon handhaven naast het grote Amsterdam.
Het was al met al een gezellige en leerzame ochtend.

De foto’s zijn van Olga Vermue.

     

 

Vleermuislezing en excursie 24 augustus
Het laatste weekend in augustus is elk jaar gewijd aan de Nacht van de Vleermuis.
In het kader daarvan gaf Aad van Paassen van de IVN-Amstelveen werkgroep Vleermuizen op zaterdagavond 24 augustus een lezing over het leven van de vleermuis en over de verschillende soorten vleermuizen die in Nederland voorkomen. In Amstelveen komen 5 soorten vrij algemeen voor: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis en laatvlieger. Elke soort wordt gekenmerkt door de frequentie van hun echolocatie. Voor de mens vallen die frequenties buiten ons gehoor, maar je kunt ze hoorbaar maken met een batrecorder. Zodra het voldoende schemerig was gingen we onder leiding van Aad en zijn vrouw Christel naar buiten. Het was een ideale avond om vleermuizen te spotten; warm, helder en bijna windstil, dus veel insecten en daarom grote kans op vleermuizen. We zagen en hoorden dan ook al vlak bij de  Heemraadschapslaan een rosse vleermuis. Park De Ruyschlaan is een echte hotspot voor vleermuizen; boven het grote grasveld vlogen meerdere dwergvleermuizen (passen met opgevouwen vleugels in een luciferdoosje) en veel grotere laatvliegers. Tot slot gingen we op zoek naar de wat zeldzamer watervleermuis, die op jacht naar insecten vlak boven het water scheert. Helaas liet deze soort het afweten.  Al met al hadden we een leuke en interessante avond, die meer publiek had verdiend (10 deelnemers excursie, 6 bij de lezing).

Verslag 13 juni 2019 gierzwaluwkolonie in de St. Josephlaan
13 juni 2019 zijn we met ongeveer 10 deelnemers naar de gierzwaluwkolonie in de St. Josephlaan vlakbij molen de Dikkert gaan kijken. Helaas was het erg matig weer; dat betekent direct dat de vogels veel minder actief zijn met aan- en invliegen. Marleen Andriessen van Gierzwaluwbescherming Nederland was aanwezig om een en ander te vertellen over deze wonderbaarlijke vogel die altijd in de lucht is behalve om te broeden. Ondanks het relatief lage aantal vogels was toch goed te zien waar ze invlogen en met welke onwaarschijnlijke snelheid en wendbaarheid dat gebeurt. Alle deelnemers kregen een informatief boekje “Ik ben een Gierzwaluw” (uitgave Gierzwaluwbescherming Nederland) met heel veel informatie over de vogel. Later in de maand hebben de leden van IVN vogelwerkgroep Amstelveen – bij mooi weer – de nesten in de St. Josephlaan geïnventariseerd; gelukkig bleken er toch heel veel broeders te zijn. 49 van de 52 nesten bleken bezet, een recordaantal !

Verslag 18 mei 2019 bomenwandeling in Elsrijk
Op deze mooie zaterdag wandelen we door Elsrijk. Het thema was “Bomen”. Wij zijn langs het prachtige sierwater van de Ruyschlaan gelopen waar verschillende soorten berken in groepjes van 3 of 4 zijn geplant. De aanleg van de wijk door Chris Broerse is met veel kennis van zaken uitgevoerd en vaak oogstrelend. We bekijken de indrukwekkende groep watercipressen bij de Dijkgravenlaan. Deze mammoetboom verliest zijn naalden in de winter en loopt nu frisgroen uit. Ze zijn in 1949 aangeplant  en al behoorlijk groot. We hebben in veel straten de veldesdoorn “Elsrijk”  bekeken. Speciaal geselecteerd door Broerse en zelfs in Parijs en Barcelona te zien. De groep Chinese jeneverbessen van de IJsselsteinlaan staat in het Nationale bomenregister vanwege de bijzonder waarde.  Ons werd verteld dat de 5 honingbomen in de Van de Veerelaan pas in augustus bloeien en dan heerlijk ruiken. Daarna komt er een massa peulen vrij. Naast de bomen hadden we ook oog voor blauwbloeiende Overblijvende ossentong die het als wilde plant heel goed doet in de wijk. Het zaad is makkelijk te oogsten en slaat goed aan. Er komen veel hommels op af.  In oktober gaan we naar het Broersepark om bijzondere bomen te bekijken.

Verslag april 2019: Landje van Geijsel
Op de zaterdag voor Pasen,  20 april, bezochten we met acht deelnemers – deels per fiets en deels in de auto van Joke – het Landje van Geijsel in Ouderkerk a/d Amstel.
Het was er weliswaar lang niet zo druk als in het begin van het trekseizoen, maar er waren toch allerlei leuke soorten te zien. Tel daarbij op dat het stralend weer was en dat we mee mochten kijken met een groep Amsterdamse vogelaars door hun telescopen, dan is het duidelijk dat het een geslaagde excursie was. We zagen allerlei eenden, ganzen, waad- en weidevogels.
Het l
ijstje met waargenomen soorten: wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, bergeend,  meerkoet, fuut, lepelaar, blauwe reiger, kievit, scholekster, grutto, tureluur, kemphaan, bosruiter, grauwe gans met jongen, Nijlgans, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw.

Verslag maart 2019: Stinsenplanten

Grijze weer werd uiteindelijk zonnig, wel wat fris. Er zijn al flink wat vroege plantjes te zien, sommige nog alleen in blad. Naast stinsenplantjes (s) ook andere vroege bloeiers: sneeuwklokje (s), winterakoniet (s), lenteklokje (s), holwortel (s), voorjaarshelmbloem (s), wilde narcis (s), bosanemoon (s), gevlekt longkruid (s), wilde hyacint (s), gevlekte aronskelk (s), Italiaanse aronskelk (s), bonte dovenetel, maagdenpalm, muskuskruid, bingelkruid, stinkende gouwe, maarts viooltje, stengelloze sleutelbloem, helleborus, dotterbloem, bloeiende sleedoornstruik, bloeiende gele kornoelje struik.
En ook nog gezien een eekhoorntje, twee in het geboomte rondvliegende buizerds en heel veel zingende vogels.

 

(Foto’s Coby Cornielje)


Verslag januari 2019: Vogeltelling
Vogels kijken in De Braak, zaterdagochtend 26 januari 2019; 4 deelnemers.
Gelukkig waren de laatste restjes sneeuw op vrijdag gesmolten. Weliswaar geen zon, maar de vrieskou was uit de lucht. Na een rustig begin, was er op een punt met veel elzen en berken opeens veel vogelactiviteit. We zagen er een grote groep sijsjes rondvliegen, kool- en pimpelmezen. De grootste verrassing was een fraai mannetje goudvink, dat minutenlang goed in ons zicht zat te snoepen van de zaadjes in de berkenkatjes.
Verder zagen we een paar grote bonte spechten, kraaien, halsbandparkieten, een heel tam roodborstje, een grote groep merels (tegenwoordig ook bijzonder), vinken, eksters, een gaai, een waterhoen en een paartje soepeend (mannetje teveel wit op de borst voor wilde eend).

Mei: Bomen
In onze wijk staat een rijke variëteit aan bomen, waaronder menige bijzondere kruising. Ze zijn al voorzichtig in blad of ze staan in bloei. We lopen een route door Elsrijk om een aantal fraaie exemplaren te bewonderen.

Juni: Gierzwaluwen
Er broeden heel wat gierzwaluwen in onze wijk. Een grote kolonie broedt in een straat vlakbij Molen De Dikkert. Het is een feest om daar midden in het broedseizoen eens tegen de avondschemering te gaan kijken om mee te maken hoe de vogels de nesten in- en uitvliegen.

Juni: Bloeiende planten
Juni is de beste maand voor bloeiende wilde planten. Je kunt ze overal aantreffen; in bos, park en bermen. Het Schinkelbos, een relatief nieuw deel van het Amsterdamse Bos ten zuiden van de Bosrandweg is rijk aan vele soorten planten en struiken.

Augustus: vleermuizen
In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks de Europese Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Door heel Nederland worden er activiteiten zoals vleermuisexcursies georganiseerd. Een goede plek om ze te spotten is het park achter de Kruiskerk.

September: paddenstoelen
In het Amsterdamse Bos staan tientallen soorten paddenstoelen en zwammen. We gaan op ontdekkingstocht om een aantal fraaie exemplaren te vinden.

Oktober: bijzondere bomen
In onze heemparken staan veelal inheemse bomen, maar in het Broersepark staan juist veel exoten en bijzondere exemplaren van inheemse soorten. We gaan een aantal mooie exemplaren bekijken en horen iets over hun bijzondere eigenschappen.

November: wintergasten
In deze tijd zijn er veel vogels, die hier niet broeden maar alleen de winter in ons land doorbrengen. De Middelpolder is een goede plek om wintergasten waar te nemen. We zullen in elk geval honderden smienten tegen komen, maar ook ganzen en zangvogeltjes.

December: ransuilen
Het is altijd bijzonder om een uil waar te nemen. In de winter lukt dat nog weleens als het om ransuilen gaat. Ze hebben dan namelijk de gewoonte om overdag groepsgewijs in een boom te rusten. Als we geluk hebben kunnen we ze ergens in Amstelveen zien.
Pas wel op voor verstoring !

 


Activiteiten in 2017 waren:

3 December

Zaterdag 3 december stond er een bezoek aan een ransuilen roestplaats op het programma. Aanvankelijk was het de bedoeling om naar Uithoorn te gaan, maar volgens de berichten zaten daar heel weinig uilen en soms zelfs geen. Om die reden hebben we het wat verderop gezocht en zijn naar Heemskerk gegaan. We zouden met zijn vieren gaan, maar op het laatste moment vielen er twee mensen af. Dus zijn we met zijn tweeën op uilenjacht gegaan. Het was nog flink zoeken; in het nabijgelegen parkje bleken ze niet te zitten. Wel veel leuke zangvogeltjes.
Maar uiteindelijk hebben we de juiste plek gevonden: zeven ransuilen in een berk midden in de straat. Wat een mooie vogels met hun oor pluimen en hun grote oranje irissen !

7 Mei

Zaterdag 7 mei heeft vogelclub Elsrijk een bezoek gebracht aan Waverhoek, een plas- drasgebied in Waverveen, in de buurt van Botshol. Het was fraai zomerweer en alleen al daarom een feestje om er te zijn.
Volop gekweel van de vogels in het riet en allerlei waad- en watervogels druk bezig op het water en in het slib langs de oevers. Er was een aantal vogelaars aanwezig met telescopen, die ons met plezier mee lieten kijken.

Een paar krenten uit de pap:
drie overvliegende steltkluten, een eiland vol broedende kluten, een paar kuiltjes draaiende kleine plevieren, een groepje huiszwaluwen dat modder aan het verzamelen was voor hun nesten, een tweetal zomertalingen, heel veel uitbundig zingende rietzangers en rietgorzen en een blauwborst de zich heel eventjes maar liet zien.

Een complete lijst met waarnemingen in bijgevoegd document.

————————————————————————————————

Donderdagavond 24 maart

Donderdagavond 24 maart zijn we met zes deelnemers naar het Landje van Geijsel in Ouderkerk gegaan. Helaas was het nogal somber weer, gelukkig was het wel droog. Zodra we aankwamen hoorden we alom het geluid van de grutto’s. Er stonden er een paar duizend!
Mooi om ze weer te zien na hun jaarlijkse afwezigheid vanaf augustus.
Er waren ook honderden kieviten en kokmeeuwen te zien. Natuurlijk waren de krakeend, slobeend, wilde eend en wintertaling ook van de partij. Spectaculair om te zien en te horen was het zo nu en dan – om voor ons niet merkbare reden – opvliegen van enorme hoeveelheden weidevogels en meeuwen, die kort daarna dan weer bijna op dezelfde plek neerstreken. Na ruim een halfuur hielden we het vanwege de kou en de invallende schemering voor gezien en gingen weer huiswaarts. Het volgende tochtje staat gepland voor de eerste helft van mei, naar de Waverhoek. Daar valt dan naast van watervogels te genieten van zangvogeltjes als blauwborst, rietgors en rietzanger.

————————————————————————————————

Zaterdag 18 juli 2015
Deze zaterdag zijn we met zijn drieën naar De Groene Jonker bij Zevenhoven geweest.
Het was zonnig, maar een beetje fris zomerweer.

Weliswaar laat de Blauwborst zich in juli niet meer horen of zien, maar er is nog genoeg te beleven op vogelgebied. Zo zat er een Rietgors uit volle borst te zingen bovenin een rietsigaar, hoorden we overal Kleine Karekieten en voerden Huiszwaluwen, Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen hun onnavolgbaar acrobatische vluchten uit. Het water in de plassen stond erg laag en was daarom een uitstekend foerageergebied voor allerlei waadvogels. Het leukste was een grote groep ruiende Kemphanen, waarbij de bonte kleuren van het broedkleed van de mannetjes nog duidelijk te zien waren.
Indrukwekkend was het binnenvallen van een enorme formatie Grauwe Ganzen.

Net als vorig jaar waren er ook nu weer veel vlinders te bewonderen, zoals koolwitjes, dagpauwogen en atalanta’s.

Een lijst van alle door ons geziene vogels:
aalscholver, fuut, blauwe reiger, wilde eend, bergeend (veel van die wonderlijk gekleurde halfwas exemplaren), grauwe gans, Canadese gans, Nijlgans, lepelaar (3), knobbelzwaan, meerkoet, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, visdief, kieviet, scholekster, tureluur, kemphaan, witgat, kleine karekiet, rietgors, spreeuw, tjiftjaf, merel, boerenzwaluw, huiszwaluw, gierzwaluw, zwarte kraai, ekster, houtduif.

————————————————————————————————

Bomen wandeling met Rinus Hofs, 4 juni 2015

Een prachtige voorjaarsavond. Vanaf de Kruiskerk richting het openluchttheater. In het parkje zien we tal van bijzondere planten zoals bloedzuring, heelkruid, aronskelk, daslook en bosaardbei. Bij elke plant weet Rinus een verhaal te vertellen en ons te verbazen. Achter het speelgedeelte van het openluchttheater zien we, dat wat ooit een haag was van haagbeukjes, is uitgegroeid tot forse bomen. Er is nu overigens weer een nieuwe haag geplant omdat deze als coulissen dienst gaan doen.

Langs het water van de Ruyschlaan zien we 3 mooie berken met takken die heel laag beginnen. Ooit door Broerse hier neergezet. De schors bladdert af omdat de boom dikker wordt. Ideaal materiaal overigens om een vuurtje mee te beginnen. We passeren een valse christusdoorn met luchtig blas, maar met vervaarlijke stekels. Bij Zonnestein staan ginkgo biloba’s. Een oeroude boomsoort tussen naaldboom en loofboom. De vruchten van deze boom gaan, als ze geplet worden, enorm stinken.
Je zou denken neem een mannetjesboom. Maar nee, het blijkt dat die in vrouwtjes kunnen veranderen ! Wel fijn van deze boom zijn de verwarmende eigenschappen. Dit gaan we zeker in de winter uitproberen.

Doorwandelend zien we bolesdoorns, Betula Nigra’s (zwarte berken). We kijken uit op het Kruiskerk parkje dat er van deze kant uitziet als een jungle. In het water zit de meerkoet op nest met 4 jonkies. Boven ons hoofd zingt de tjiftjaf. Dan staan we stil bij de Acer Campestris Elsrijk. Jawel !
Dit ras is door Broerse ontdekt als een veldesdoornras die, door zijn rechte stam, voor stedelijke beplanting geschikt is. Tot in Parijs kom je hem tegen! En dan naar de trots van de buurt.

9 of 10 fenomenaal mooie Metasequoias. Net weer in blad met het zonlicht erop, ruim 20 meter hoog. Wat een overweldigende pracht. We vervolgen onze weg langs een mooie veldesdoorn die met gevoel gesnoeid is in zijn jeugd en nu fraai uitgestoeld.

Langs de Dijkgravenlaan passeren we een Amerikaanse Moerascypres die in Nederland al vanaf de gouden eeuw wordt gekweekt. We zien boomhazelaars waarvan een met een mooie rode algenlaag en dan passeren we op de van de Veerelaan tenslotte een forse iep , te herkennen aan de scheve bladvoet. Maar welke iep is dit ? Nu staat zelfs Rinus voor een vraag en ook zijn gedetailleerde kaart brengt geen uitkomst. Dit raadsel dient nog opgelost. Bij de kruiskerk aangekomen wijst Rinus ons op de beplanting voor de kerk die allemaal gerelateerd is aan het geloof. Mariadistel, vijg enz.
Wat een rijkdom deze wandeling.

————————————————————————————————

Zaterdag 16 mei

Helaas miezerde het afgelopen zaterdagochtend aan een stuk door. Geen weer om vogels te gaan kijken in De Groene Jonker. Als alternatief hebben we met zijn zessen een klein rondje Schinkelbos gedaan, een relatief nieuw gedeelte van het Amsterdamse Bos aangelegd in 1999.

Het Schinkelbos is een gebied met zowel bos en grasland als riet en open water. De natuur heeft het hier voor het zeggen. Het maaiwerk wordt bijvoorbeeld gedaan door Schotse Hooglanders. Door het open karakter is het gebied rijk aan vogelsoorten.

Ondanks het slechte weer zongen de vogels dat het een lust was. Ze lieten zich wel minder zien dan bij zonneschijn. Toch waren er nog een paar leuke waarnemingen. Ruud zag een ijsvogel langs flitsen, we hoorden (bijzonder geluid !) en zagen dodaars, een paar rietgorzen waren druk in de weer en ver weg hoorden we de koekoek roepen. Ook vonden we een aantal Schotse Hooglanders op ons pad; zij lieten ons gelukkig rustig passeren.

We stellen het tochtje naar De Groene Jonker uit tot de volgende keer, zaterdag 20 juni 2015.

Waarnemingen: merel, koolmees, rietgors, groenling, ijsvogel, blauwe reiger, zwarte kraai, ekster, buizerd, grauwe gans, scholekster, meerkoet, wilde eend, krakeend, dodaars, koekoek, haas, Schotse Hooglander

Plus zang van o.a. rietzanger, kleine karekiet, tjiftjaf, zanglijster, putter, vink, fitis, winterkoning

Met vriendelijke groet,
Hans Steenvoorden

————————————————————————————————

Zaterdag 28 maart hebben we met zijn achten het Landje van Geijsel bezocht.
Sinds 1999 zet veehouder Jan Geijsel jaarlijks van half februari tot half april negen hectare land onder water.
In het uitgeveende deel van de Holendrechter- en Bullewijkerpolder is daardoor een plasdras gebied ontstaan dat een ideale plek is voor weide- en watervogels, die net terugkomen uit hun overwinteringsgebieden. De vogels gebruiken het onder water staande deel vooral om te rusten en te slapen. Soms staan er duizenden grutto’s. Aan de drassige randen en randjes wordt druk gefoerageerd.
Ook deze zaterdag wemelde het er van de vogels. Bovendien hadden we het geluk dat er een doorgewinterde vogelkenner uit Amsterdam aanwezig was met een telescoop en een 15x vergrotende verrekijker op een statief. Hij legde ons van alles uit over de vogels die er te zien waren en we mochten volop door zijn telescoop en verrekijker kijken. Een leerzame belevenis !
We zagen honderden grutto’s, een kievit op zijn nest, een viertal kemphanen in beginnend broedkleed, grondelende pijlstaarteenden, een paartje bergeenden, een wintertaling, een mannetje zomertaling en een bontbekplevier. Verder waren er ook nog wilde eenden, krakeenden, slobeenden, meerkoeten, smienten, scholeksters, knobbelzwanen, grauwe ganzen, kok- en zilvermeeuwen in het ondergelopen gebied te zien.

————————————————————————————————

Zaterdag 7 februari
Op zaterdagochtend 7 februari hebben we met zes vogelliefhebbers een rondje gemaakt door de parken; via het Landwehrparkje zijn we van De Braak naar het Thijssepark gelopen.
Het was een paar graden boven nul, rustig en een beetje grijs weer.
Vogelclub februari 2015 003Veel vogels waren al in voorjaarsstemming. Tegen elkaar opzingende heggenmussen, een nestelende nijlgans in De Braak, een grote groep foeragerende sijsjes, een lief paartje holenduifjes, de jubelende boomklevers koolmezen die hun “fietspomp” deuntje ten gehore brachten. Wat wil een mens nog meer bij de aanvang van het voorjaar.
Verder zagen en hoorden we pimpelmezen, merels, vinken, sijsjes, kauwen, eksters, een boom vol kraaien, een boomkruiper, een roodborst, halsbandparkieten, wilde eenden, holenduiven en houtduiven.
Zowel in De Braak als in het Thijssepark rende een eekhoorn rond.
Al met al een heel genoeglijke ochtend.

————————————————————————————————

Vrijdag 5 februari
Vandaag hadden wij een gesprek met Rinus Hofs (adviseur flora en fauna van de gemeente Amstelveen).
Vogelclub februari 2015 002Er zijn een 400 tal nestkasten geplaatst in Amstelveen. Onderwerp was de mogelijke betrokkenheid van de vogelclub bij de schouwing van nestkasten die de gemeente in Amstelveen heeft opgehangen in Elsrijk.
Vogelclub februari 2015 001Middels een overzichtskaart krijgen we te zien waar de nestkasten in Amstelveen en Elsrijk zijn opgehangen.
(Rinus Hofs heeft de kaart in ons buurthuis achter gelaten, je kunt hem daar bekijken)
Het betreffen kasten voor o.a. ringmussen, boomklevers, boomkruipers, holenduif, houtduif, specht, torenvalk, bosuil, spreeuw. De nestkasten zijn gemaakt van betonmortel en houtvezel waardoor ze goed te reinigen zijn. Jaarlijks, in het najaar, worden ze nagelopen. Al dertig jaar lang wordt alles genoteerd. Er is dus een grote hoeveelheid informatie voor handen:
• Hoeveel eitjes er nog worden aangetroffen,
• Hoeveel dode vogeltjes,
• Of de nestkastjes ook bewoond zijn door de soort waarvoor ze is opgehangen (bv door de pimpelmees in plaats van de koolmees).
In overleg met de gemeente kunnen wij dit materiaal inzien en bewerken.

De nestkasten in Elsrijk zijn interessant voor de vogelclub. Rinus Hofs oppert de mogelijkheid dat we met de zomerschouw met een nestkast expert mee lopen, om zo wat inzicht te krijgen.
De kaart waarop de nestkasten is ook digitaal beschikbaar:
http://bp.amstelveen.nl/geoservices/vogelnestkasten/index.html
Een mogelijkheid is wellicht dat we een speciale digitale kaart voor Elsrijk maken waarop niet alleen de gemeentelijke kasten, maar ook de “privé” kasten te zien zijn. Als je op een kast klikt zou daarna de bijzonderheden (legsel, jongen etc) te zien moeten zijn. Ten slotte willen wij nagaan in hoeverre digicams mogelijk zijn.
De komende weken nemen wij contact op met de gemeente en zullen wij over de schouw van kasten, de informatie over broedsels de over de afgelopen 30 jaar en digitale kaarten afspraken maken.

————————————————————————————————

26 november 2014
In een herfstige entourage – fris en winderig, maar droog – hebben Ruud, Hans en Trudy 26 november een rondje gemaakt door de Middelpolder. Vanaf het sportcomplex Escapade zijn we langs de plasjes richting Bovenland gelopen en vandaar naar de rioolwaterzuivering.
Leuke waarnemingen waren een grote zilverreiger, grote groepen smienten en slobeenden, een enorme wolk spreeuwen, een groep van meer dan honderd kieviten die rondje na rondje draaide boven het Bovenland en een ekster die op de achterkant van de rug van een koe meereisde.
Hierbij de lijst met vogels die we vanochtend hebben gezien.
Aalscholver, Blauwe reiger, Grote zilverreiger, Fazant, Buizerd, Grauwe gans, Nijlgans, Kokmeeuw, Fuut, Meerkoet, Wilde eend, Krakeend, Slobeend, Smient, Kievit, Spreeuw, Merel, Roodborst, Koolmees, Houtduif, Ekster, Kauw, Zwarte kraai

————————————————————————————————

De Groene Jonker
Vijf oktober hebben we een Elsrijk wandeling gemaakt naar de Groene Jonker bij Zevenhoven met Trudie, Tine en Hans. Een kleine groep, maar een groot feest; we genoten van een prachtige herfstdag, een mooi landschap en vooral veel water vogels en vlinders.

Vogelclub oktober 2014 1

 

Vogels die we hebben waargenomen: spreeuw, knobbelzwaan, wilde eend, slobeend smient, krakeend, lepelaar, zilverreiger, blauwe reiger, watersnip, kieviet, grauwe gans, kolgans, grote Canadese gans, brandgans, zilvermeeuw, kokmeeuw, meerkoet, graspieper, ekster gaai, kuifeend

Vogelclub oktober 2014 2

 

Vlinders die we gezien hebben: koolwitje, atalanta, dagpauwoog, kleine vos , distel vlinder oranje oogje

 

Enkele suggesties voor bestemmingen op volgende tochten:
• Middelpolder
• Bovenkerkerpolder, met name westzijde bij de compensatieplassen (veel leuke soorten)
• Vijfhoek (achter Maxis)
En een suggestie voor een “projectje”: nestkastjes (laten) ophangen en monitoren in “ons” parkje achter de Kruiskerk.

Ben je een Elsrijker die wil meedoen met de vogelclub, neem dan even contact op met Hans Steenvoorden.
Er zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. Wij gaan onderzoeken welke vogels in Elsrijk voorkomen, daarvoor organiseren we excursies in Elsrijk naar vogelrijke plekken.
2. Wij gaan na hoe je je tuin vogelvriendelijk maken, mbv een voederplaats, of het aanplanten van bepaalde struiken.

Met vriendelijke groet,
Trudy du Chattel, Hans Steenvoorden hans.steenvoorden@gmail.com

Tip: meld je aan voor de nieuwsbrief van de vogelbescherming:
http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuwsbrief_

Vogeltelling
Wij hebben afgesproken dat wij elkaar de resultaten van de vogeltelling zoude doorgeven. Hierbij het resultaat: Gerard : zaterdag: 9 groenlingen, 2 heggenmussen, 3 merels, 7 vinken, 5 koolmezen, 2 pimpelmezen, 1 halsband parkiet, 2 tortelduiven, 1 houtduif, en 2 vlaamse gaaien.
Op zondag zag Gerard: 6 groenlingen, 1 heggenmus, 1 merel, 5 vinken, 3 koolmezen, 1 houtduif en 1 vlaamse gaai.
Joke zag: Joke 5 eksters, 1 kraai en 5 kauwen.
Trudie zag: 2 gaaien, 1 heggenmus, 2 houtduiven, 1 koolmees, 1 pimpelmees, 1 roodborst,, 2 turkse tortels en 3 vinken
Hans: 1 houtduif , 3 koolmezen en 2 roodborsten;

Elsrijk deed mee met 22 lokaties. Op deze site kan je het resultaat zien: https://www.tuinvogeltelling.nl/?act=resultaten.buurt&uuid=6E37937B-9D54-4DCD-B341FC627419B2F3
Een heel mooi overzicht van de vogels die in Elsrijk in januari te zien zijn!

Trudy du Chattel heeft voor de IVN-gidsen cursus met drie andere cursisten een stuk over het De Ruyschlaan park geschreven. Hierin wordt uitgebreid de flora en fauna van het parkje achter de kruiskerk beschreven.
Hierbij een Link naar het stuk